અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકાના કુંડોલ જીતપુર ગામે પીવાના પાણી માટે વલખા પાયાની સુવિધાઓ ન મળતા ગ્રામજનોમાં આક્રોશ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકાના કુંડોલ જીતપુર ગામે પીવાના પાણી માટે વલખા પાયાની સુવિધાઓ ન મળતા ગ્રામજનોમાં આક્રોશ

અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકાના કુંડોલ જીતપુર ગામે પીવાના પાણી માટે વલખા પાયાની સુવિધાઓ ન મળતા ગ્રામજનોમાં આક્રોશ

 

પ્રતીકાત્મક તસવીર:અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકાના કુંડોલ જીતપુર ગામે પીવાના પાણી માટે વલખા પાયાની સુવિધાઓ ન મળતા ગ્રામજનોમાં આક્રોશ
પ્રતીકાત્મક તસવીર:અરવલ્લીના મોડાસા તાલુકાના કુંડોલ જીતપુર ગામે પીવાના પાણી માટે વલખા પાયાની સુવિધાઓ ન મળતા ગ્રામજનોમાં આક્રોશ

 

મોડાસા તાલુકાના કુંડોલ ગામે જલ સે નલ તક યોજના સામે ગામમાં પીવાનું પાણી છેલ્લા એક વર્ષથી તેમજ પાયાનો સુવિધાઓ ન મળતા ગ્રામજનો મા રોષ જોવા મળ્યો હતો

ગ્રામજનોએ આગામી વિધાનસભા સભાની ચૂંટણી આવી છે

એટલે મોત લેવા દોડી આવશે હોવાના પણ આક્ષેપો કર્યા હતા

ત્યારે જીતપુર ગામના લોકોએ જણાવ્યું હતું કે નલ સેજલ નહીં તો વોટ નહીં જીતપુર ગામના લોકોને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે

ઠેર ઠેર પીવાના પાણી માટે નાના બાળકોથી લઈને દરેક લોકો પીવાના પાણી માટે લાઈનોમાં બીજી બાજુ વિધાનસભાની ચૂંટણીનો રંગ જામ્યો છે

ત્યારે મત લેવા દોડી આવશે નેતાઓ તેવા પણ ગ્રામજનો દ્વારા આક્ષેપો કર્યા હતા અને આક્રોસે ભરાયા હતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp