મોડાસા : ટીંટોઈ માં શ્રી શિવ રુદ્રયાગ યજ્ઞ તથા ભંડારાનું આયોજન..

મોડાસા : ટીંટોઈ ટેકરી મહાદેવ મંદિર તથા ઉત્સવ સમિતિ અને સમસ્ત ટીંટોઈ ગ્રામજનો દ્વારા શ્રી શિવ રુદ્રયાગ યજ્ઞ તથા ભંડારાનું…

દાહોદ : ઝાલોદ તાલુકા મા આવેલ છાયણ – કાળાપીપલ ગામે દીપડાનો આતંક.

દાહોદ જીલ્લા ના ઝાલોદ તાલુકા મા આવેલ છાયણ – કાળાપીપલ ગામે દીપડાનો આતંક..     તંત્રના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ને વારંવાર…

મહિસાગર : કડાણા તાલુકાની માલવણ ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતમા મહિલા સરપંચ નાં પતિ દ્વારા કરાય છે વહીવટ અને કામગીરી..

મહિસાગર : કડાણા તાલુકાના કાર્યશ્રેત્રમા આવેલ માલવણ ગ્રુપગ્રામપંચાયત નાં મહિલા સરપંચ નાં પતિ દ્વારા આ પંચાયત નો વહીવટ અને કામગીરી..…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp