ખેડા : નડિયાદ કલેકટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામા આવ્યુ..

ખેડા : નડિયાદ કલેકટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામા આવ્યુ.. ખેડા જીલ્લામા આવેલ નડિયાદ કલેકટર કચેરી ખાતે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર શ્રી રાજા…

મહીસાગર : બાકોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરી…

મહીસાગર : બાકોર પોલીસ સ્ટેશન માંથી પોલીસ કર્મચારીઓ અને હોમગાડૅ તેમજ જીઆરડી સભ્યોએ ભેગા મળીને ચોરી કરતા પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ……

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp