દાહોદ : નકલી સરકારી કચેરીઓ, અસલી કચેરી ઓનાં દોરી સંચાર હેઠળ…

દાહોદ : નકલી સરકારી કચેરીઓ ખોલીને મીલીભગતથી ષડયંત્ર રચીને સરકારી કચેરીઓ ના બોગસ વહીવટી અસલી કચેરી ઓનાં દોરી સંચાર હેઠળ……

મહિસાગર : માલણપુર ગ્રામ પંચાયત મા આવાસ યોજના ના નામે થતી ખુલ્લેઆમ ઉઘરણી..

મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા ના કાર્યશ્રેત્ર ની માલણપુર ગ્રામ પંચાયત મા આવાસ યોજના ના નામે  થતી ખુલ્લેઆમ ઉઘરણી..   મહિસાગર…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp