સંતરામપુર : ગરાડીયા ગામ પંચાયત ના સરપંચ દ્વારા સરાહનીય કામગીરી..લોકો મા સરપંચ પ્રત્યે ખુશી ની લાગણી.

સંતરામપુર : ગરાડીયા ગામ પંચાયત ના સરપંચ દ્વારા સરાહનીય કામગીરી..લોકો મા સરપંચ પ્રત્યે ખુશી ની લાગણી.. સંતરામપુર ના ગરાડીયા ગામ…

મહીસાગર : કડાણા ગામે ઇષ્ટદેવશ્રી ઍકલિંગજી મહાદેવ મંદિરે ગંગા સપ્તમી ના દિવસે ૧૯ માં પાટોત્સવની ઉજવણી

મહીસાગર : કડાણા ગામે ઇષ્ટદેવશ્રી ઍકલિંગજી મહાદેવ મંદિરે ગંગા સપ્તમી ના દિવસે ૧૯ માં પાટોત્સવની ઉજવણી મહીસાગર જિલ્લાના કડાણા તાલુકાના…

સોમનાથ : ગુજરાત-તમિલ સંગમ  કાર્યક્રમમાં તમિલનાડુ થી આવેલા કલાકારોએ પોતાની કૃતિઓ રજૂ કરી..

સોમનાથ : ગુજરાત-તમિલ સંગમ  કાર્યક્રમમાં તમિલનાડુ થી આવેલા કલાકારોએ પોતાની કૃતિઓ રજૂ કરી.. સોમનાથ ખાતે ગુજરાત સરકારના અને ભારત સરકારના…

ન્યાય નિવારણ સંકલન સમિતિ ગુજરાત પ્રદેશ ના હોદેદારો શ્રીઓ નુ માળખા ની રચના અંબાજીથી શરૂઆત થાય તેવી પુરોજોશ કામગીરી..

ન્યાય નિવારણ સંકલન સમિતિ ગુજરાત પ્રદેશ ના હોદેદારો શ્રીઓ નુ માળખા ની રચના અંબાજીથી શરૂઆત થાય તેવી પુરોજોશ કામગીરી..  …

મહિસાગર : કડાણા તાલુકા મા આવેલ બચકરીયા ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન કરાયેલ..

  કડાણા : બચકરીયા ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન..   મહિસાગર જિલ્લા ના કડાણા તાલુકા મા આવેલ બચકરીયા ગામે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp