ગુજરાત રાજ્ય વકફ બૉર્ડ માં ફકીર-દિવાન સમાજ ને પ્રતિનિધિત્વ આપવા રજૂઆત

ગુજરાત રાજ્ય વકફ બૉર્ડ માં ફકીર-દિવાન સમાજ ને પ્રતિનિધિત્વ આપવા મહિસાગર જિલ્લા માં રજૂઆત ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ દ્વારા અત્યારે…

સંતરામપુર : માલણપુર સ્મશાન મા લાઇટ વગર પડતી મુશ્કેલીઓ…

સંતરામપુર : માલણપુર સ્મશાન મા લાઇટ વગર પડતી મુશ્કેલીઓ… મહિસાગર જીલ્લા ના સંતરામપુર તાલુકા પંચાયત ના કાર્યશ્રેત્ર મા આવેલ માલણપુર…

યુવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા અનાથ, દિવ્યાંગ બાળકો તથા વિધવા અને વિધુર વ્યકિતઓ ને કીટ નું વિતરણ ..

યુવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા અનાથ, દિવ્યાંગ બાળકો તથા વિધવા અને વિધુર વ્યકિતઓ ને કીટ નું વિતરણ ..   યુવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા…

પંચમહાલ : જી.બી.ડામોર સંકુલમાં ધુળેટી ની ઉજવણી..

પંચમહાલ : જી.બી.ડામોર સંકુલમાં ધુળેટી ની ઉજવણી..   જી.બી.ડામોર સંકુલમાં ધુળેટી ની ઉજવણી ઉત્સાભેર રીતે ધામધૂમ પૂર્વક કરવામાં આવી.. પંચમહાલ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp