દાહોદ : ગરબાડા તાલુકાની નરેગા શાખામાં મા ભ્રષ્ટાચારે માઝા મુકી…

દાહોદ : ગરબાડા તાલુકાની નરેગા શાખામાં  ભ્રષ્ટાચારે માઝા મુકી… દાહોદ : ગરબાડા તાલુકાની નરેગા શાખામાં મજુરી કરી રોટલો રળતા અને…

લુણાવાડા : બ્રાન્ચ શાળા નંબર – ૫ મા બીઇંગ હ્યુમન ગ્રૂપના દયાળુ દાતાઓ દ્વારા ચોપડા વિતરણ…

લુણાવાડા : બ્રાન્ચ શાળા નંબર – ૫ મા બીઇંગ હ્યુમન ગ્રૂપના દયાળુ દાતાઓ દ્વારા ચોપડા વિતરણ કરવામાં આવ્યા   લુણાવાડાની…

કડાણા : આકલિયા ગામે બેંક ઓફ બરોડા, અને આર.બી.આઇ તેમજ ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ માઈક્રો ફાઇનાન્સ ફોર વુમનના સંયુક્ત ઉપક્રમે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો

કડાણા : આકલિયા ગામે બેંક ઓફ બરોડા, અને આર.બી.આઇ તેમજ ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ માઈક્રો ફાઇનાન્સ ફોર વુમનના સંયુક્ત ઉપક્રમે કાર્યક્રમ…

લગ્નના વચન બાદ શારિરીક સંબંધ બંધાય અને લગ્ન ન થાય તો દુષ્કર્મની ફરિયાદ ન નોંધી શકાય : હાઈકોર્ટ

લગ્નના વચન બાદ શારિરીક સંબંધ બંધાય અને લગ્ન ન થાય તો દુષ્કર્મની ફરિયાદ ન નોંધી શકાય : હાઈકોર્ટ ગુજરાત હાઇકોર્ટે…

સંતરામપુર : નગરપાલિકા દ્વારા થતા વિકાસનાં  કામો હલકી ગુણવત્તા વાળા ને હલકી કક્ષાનાં થતાં હોઈ  તપાસ ની માંગ…

સંતરામપુર : નગરપાલિકા દ્વારા થતા વિકાસનાં  કામો હલકી ગુણવત્તા વાળા ને હલકી કક્ષાનાં થતાં હોઈ  તપાસ ની માંગ… સંતરામપુર નગરપાલિકા…

ફતેપુરા : લખણપુર ગામે રુડીગત ગ્રામસભા નુ આયોજન કરાયેલ..

ફતેપુરા : લખણપુર ગામે રુડીગત ગ્રામસભા નુ આયોજન કરાયેલ..     દાહોદ જીલ્લા ના ફતેપુરા તાલુકા મા આવેલ લખણપુર ગામે…

સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી…

સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી..   મહિસાગર…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp