અરવલ્લીમાં ચુંટણી પ્રક્રિયા

અરવલ્લીમાં ચુંટણી પ્રક્રિયા

અરવલ્લીમાં ચુંટણી પ્રક્રિયા
અરવલ્લીમાં ચુંટણી પ્રક્રિયા

 

 

મતદારોએ મતદાન કરી લોકોને મત આપવાની કરી અપીલ

મતદાન કેન્દ્રો પર લાંબી લાંબી લાગી લાઈનો

વધુમાં વધુ મતદાન થાય તેવી મતદારોની અપીલ

લોકશાહીના પર્વમાં પોતાની નૈતિક ફરજ સમજી મત આપવાની કરી અપીલ

 

🌹કાદરભાઈ ડમરી,મોડાસા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp