સંતરામપુરના પ્રતાપપુરા વિસ્તારની ગંદકીને લઈને નિષ્ક્રિય બનેલ પાણી કા મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈ ઢગલા હટાવ્યા

પ્રતીકાત્મક તસવીર:સંતરામપુરના પ્રતાપપુરા વિસ્તારની ગંદકીને લઈને નિષ્ક્રિય બનેલ પાણી કા મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈ ઢગલા હટાવ્યા

સંતરામપુરના પ્રતાપપુરા વિસ્તારની ગંદકીને લઈને નિષ્ક્રિય બનેલ પાણી કા મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈ ઢગલા હટાવ્યા

પ્રતીકાત્મક તસવીર:સંતરામપુરના પ્રતાપપુરા વિસ્તારની ગંદકીને લઈને નિષ્ક્રિય બનેલ પાણી કા મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈ ઢગલા હટાવ્યા
પ્રતીકાત્મક તસવીર:સંતરામપુરના પ્રતાપપુરા વિસ્તારની ગંદકીને લઈને નિષ્ક્રિય બનેલ પાણી કા મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈ ઢગલા હટાવ્યા

 

સંતરામપુર નગર ના પ્રતાપપુરા વિસ્તારમાં છેલ્લા એક વર્ષથી મહાકાળી મંદિરની બાજુમાં કચરાના ઢગલા હટાવ્યા

માટે પાલિકા નિષ્ક્રિય બનેલી હતી પરંતુ મુખ્યમંત્રી નું આગમન લઈને કચરાના ઢગલા હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી

સંતરામપુર નગરના પ્રતાપપુરા વિસ્તારમાં ધાર્મિક સ્થળ કહેવાતું મહાકાળી મંદિર પાસે ગયા રોજ મોટી સંખ્યામાં સવારની સાંજ શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા આવતા હોય છે

પરંતુ નજીકમાં ઢગલાના કારણે દુર્ગંધ ફેલાતી હોય છે અને ગંદકીનો સામ્રાજ્ય જોવાયેલું હતું

આ બાબતની નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને નગરપાલિકામાં ઘણીવાર શ્રદ્ધાળુ અને મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ પણ સફાઈ માટે કહેવાતા આવવા છતાં એ કામગીરી કરવામાં આવતી ન હતી

આવા ધાર્મિક સ્થળો પાસે પણ પાલિકા પોતાની મનમાની ચલાવે છે સ્વચ્છતા રાખવામાં અને સફાઈ કરવામાં

તેમની નિષ્કાળથી જોવાઈ રહેલી છે જ્યારે સંતરામપુર પ્રતાપપુરા વિસ્તારમાં આ મહાકાળી મંદિર પાસે જ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવવાની જાણ થતાં

જ પાલિકા તાત્કાલિક મંદિર ની પાસે એક વર્ષથી પડી રહેલા કચરાના ઢગલા હટાવવા માટે ચાલુ કરી દેવામાં આવેલી હતી

પરંતુ સંતરામપુર પાલિકા શ્રદ્ધાળુ કે આમ સામાન્ય વ્યક્તિની વાત સાંભળવા તૈયાર નથી

જ્યારે કોઈ ગુજરાતના મિનિસ્ટર આવે તો કોઈને વગર જ કામગીરી કરવા લાગી જાય છે

પાલિકાએ કચરાના ઢગલા હટાવ્યા તેની બાજુમાં ગવર્મેન્ટ ગટરની પાછળ ખાલી કર્યા

પરંતુ તેની જગ્યા બદલી નહીં બાલિકા માત્ર સરકારને સારું લગાવવા કામ કરે છે

સંતરામપુરની સામાન્ય નાગરિકો માટે સફાઈવે પાણી વીરો તમામ વેરો ભરે છે

તેમને સુવિધા આપવા માં પાલિકા નિષ્ફળ ગયેલી છે અને તેમની ઘાત રાખવા તૈયાર નથી

 

 

રિપોટર:પીંકલ,બારિયા,અમદાવાદ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp