મહિસાગર:  બ્લાઈડં વિધ્યાર્થી ને ખાનપુર હાઈસ્કૂલ ખાતે લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા બાકોર પોસ્ટે. મારફતેથી કરવામાં આવેલ

મહિસાગર:  બ્લાઈડં વિધ્યાર્થી ને ખાનપુર હાઈસ્કૂલ ખાતે લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા બાકોર પોસ્ટે. મારફતેથી કરવામાં આવેલ

મહિસાગર:  બ્લાઈડં વિધ્યાર્થી ને ખાનપુર હાઈસ્કૂલ ખાતે લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા બાકોર પોસ્ટે. મારફતેથી કરવામાં આવેલ

મહિસાગર:  બ્લાઈડં વિધ્યાર્થી ને ખાનપુર હાઈસ્કૂલ ખાતે લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા બાકોર પોસ્ટે. મારફતેથી કરવામાં આવેલ
મહિસાગર:  બ્લાઈડં વિધ્યાર્થી ને ખાનપુર હાઈસ્કૂલ ખાતે લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા બાકોર પોસ્ટે. મારફતેથી કરવામાં આવેલ

મહિસાગર: બાકોર પોસ્ટે. ના કાર્યશ્રેત્ર મા આવેલ ખાનપુર હાઈસ્કૂલ ખાતે ચાલુ સાલે આંખે ઓછું દેખતા વિદ્યાર્થી

બાબુભાઈ વીરાભાઇ મેડા રહે. ભુવાબાર,બેટ ફળીયુ,તા. ખાનપુર ના ઓને ધોરણ ૧૦ ની પરીક્ષા હતી

જે તારીખ ૧૧/૩/૨૪ ના રોજ પોતાના પરીક્ષા કેન્દ્ર પર તેઓના રાઈટર સાથે

૧૧/૪૦ આવતા તેઓ સ્કૂલ સંચાલકો ને મળતા તેઓ પેપર ચાલુ થયાના સવા કલાક લેટ પડેલ હોવાના કારણે

પરીક્ષા આપી શકેલ ન હતા..

આ બાબત ધ્યાને આવતા અમો તેઓને રૂબરૂ મળી આ બાબતે નું કારણ પુછતાં તેઓએ જણાવેલ કે,

તેઓ નું ગામ ભુવાબાર ગામની સીમમાં આવેલ ભાદર ડેમ ના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં બેટ ફળીયા મા આવેલ હોઈ તેમના ઘરે થી પરીક્ષા કેન્દ્ર

સુધી આવવા માટે કોઈજ વાહનની સુવિધા ન હોઈ પોતાના પીતા સાથે આશરે સાતેક કિલોમીટર ચાલતા આવેલ હોવાના કારણે લેટ પડેલ હોવાનું જણાવતાં

જેથી આગામી તમામ પેપર તેઓ સારી આપી શકે તે સારૂ બાકોર પોલીસ સ્ટેશન મારફતે ગાડી માં તેઓના ઘરે થી પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી

તથા પરીક્ષા પત્યા બાદ તેઓના ઘરે સુધી મૂકવા જવાની વ્યવસ્થા કરવામા આવેલ છે..

આમ એક સાચા અર્થમાં મદદની જરૂરીયાત જણાતા બ્લાઈડં વિધ્યાર્થી ને લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા

બાકોર પોસ્ટે. મારફતેથી કરવામાં આવેલ છે..

🌹મુકેશભાઈ પંડ્યા,
ખાનપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp