મોરવા હડફ તાલુકામાં ચાલતા દારૂના ધંધાઓ પર શું સ્થાનિક પોલીસના આશીર્વાદ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:મોરવા હડફ તાલુકામાં ચાલતા દારૂના ધંધાઓ પર શું સ્થાનિક પોલીસના આશીર્વાદ

મોરવા હડફ તાલુકામાં ચાલતા દારૂના ધંધાઓ પર શું સ્થાનિક પોલીસના આશીર્વાદ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:મોરવા હડફ તાલુકામાં ચાલતા દારૂના ધંધાઓ પર શું સ્થાનિક પોલીસના આશીર્વાદ
પ્રતીકાત્મક તસવીર:મોરવા હડફ તાલુકામાં ચાલતા દારૂના ધંધાઓ પર શું સ્થાનિક પોલીસના આશીર્વાદ

 

મોરવા હડફ તાલુકામાં આચારસંહિતાના હોવા છતાં દારૂની રેલમચેલ સ્થાનિક બુટલે ગરો બન્યા દબંગ સ્થાનિક પોલીસ ના કોઈપણ પ્રકારના ભયભીના બુટલેગરો આપી રહ્યા છે

હોમ ડિલિવરીની સર્વિસ ચુંટણી પ્રક્રિયાની કામગીરીના કારણે કડક બંદોબસ્ત હોવા છતાં મોરવાહડપના ઘણાએ વિસ્તારના નામચીન બુટલે ગરોની દબંગ ગીરી એટલી વધી ગઈ છે

કે પોલીસને ખિસ્સામાં લઈને ફરતા હોવાની વાત કરતા પણ ગભરાતા નહીં શું

પોલીસની ખાખી વર્દી નો ખોપ બુટલેગરોમાં નહીવત થઈ ગયો છે

કે પછી કુંભકર્ણ ની ગોળ નિંદ્રામાં સુતી સ્થાનિક પોલીસને જગાડવા માટે આવશે ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ પોલીસ એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે

મોરવા હડફના બુટલેગરો નામ સાથે નામ સમાચારની પ્રસિદ્ધિ વાંચવા માટે વાંચતા રહો હિન્દુસ્તાન કી ધરોહરનો વિશેષ અહેવાલ

મોરવા હડફ તાલુકામાં આચાર સહિત તા હોવા છતાં દારૂની રેલમછેલ સ્થાનિક બુટલેગરો બન્યા દબંગ

કડક બંદોબસ્ત હોવા છતાં મોરવા હડફના ઘણાએ વિસ્તારના નામચીન બુટલે ગરોની દબંગ ગીરી એટલી વધી ગઈ છે

કે પોલીસને ખિસ્સામાં લઈને ફરતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp