અમદાવાદના દાણાપીઠમાં એક કલાકમાં એક ઈંચ વરસાદ, આજે છાંટા પડવા શક્યતા

પ્રતીકાત્મક તસવીર:અમદાવાદના દાણાપીઠમાં એક કલાકમાં એક ઈંચ વરસાદ, આજે છાંટા પડવા શક્યતા

અમદાવાદના દાણાપીઠમાં એક કલાકમાં એક ઈંચ વરસાદ, આજે છાંટા પડવા શક્યતા

પ્રતીકાત્મક તસવીર:અમદાવાદના દાણાપીઠમાં એક કલાકમાં એક ઈંચ વરસાદ, આજે છાંટા પડવા શક્યતા
પ્રતીકાત્મક તસવીર:અમદાવાદના દાણાપીઠમાં એક કલાકમાં એક ઈંચ વરસાદ, આજે છાંટા પડવા શક્યતા

 

શહેરમાં મોડી સાંજે પૂર્વના કેટલાક વિસ્તારમાં ઝરમરથી લઈ એક ઈંચ સુધીનો વરસાદ પડ્યો હતો.

વરસાદને લીધે કેટલાક સ્થળોએ પાણી ભરાઇ ગયા હતાં. દાણાપીઠ વિસ્તારમાં એક કલાકમાં એક ઇંચ વરસાદ પડયો હતો.

શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં છાંટા પડવાની શક્યતા

બુધવારે પણ શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં છાંટા પડવાની શક્યતા છે.

ચકુડિયામાં 3 મીમી, ઉસ્માનપુરામાં 4.50 મીમી, દાણાપીઠમાં 23.5 મીમી અને દૂધેશ્વરમાં 16 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો.

મંગળવારે અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 34.6 ડિગ્રી અને લઘુતમ તાપમાન 25.0 ડિગ્રી નોંધાયું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp