મહીસાગર જીલ્લા માં ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ઉમેદવારો માટે નો સ્થળ પસંદગી માટે નો કેમ્પ યોજવા ની માંગ…….

પ્રતીકાત્મક તસવીર:મહીસાગર જીલ્લા માં ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ઉમેદવારો માટે નો સ્થળ પસંદગી માટે નો કેમ્પ યોજવા ની માંગ.......

મહીસાગર જીલ્લા માં ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ઉમેદવારો માટે નો સ્થળ પસંદગી માટે નો કેમ્પ યોજવા ની માંગ…….

પ્રતીકાત્મક તસવીર:મહીસાગર જીલ્લા માં ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ઉમેદવારો માટે નો સ્થળ પસંદગી માટે નો કેમ્પ યોજવા ની માંગ.......
પ્રતીકાત્મક તસવીર:મહીસાગર જીલ્લા માં ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ઉમેદવારો માટે નો સ્થળ પસંદગી માટે નો કેમ્પ યોજવા ની માંગ…….

 

રાજ્ય સરકાર ના પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દવારા સમગ્ર રાજ્યમાં આરોગ્ય ની સેવાઓને ગ્રામ્યકક્ષા સુધી પહોંચાડવા પ્રાથમિક પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર માં ખાલી પડેલી એફ.એચ.ડબલયુ. ની જગ્યા પર ભરતી કરવા માટેની લેખિત પરીક્ષા યોજાઈ હતી.

જે અનુસંધાને જાણવા મળતી માહીતી મુજબ મહીસાગર જીલ્લા માં પણ એફ.એચ.ડબલ્યુ ના કેટલાક ઊમેદવાર ની સરકાર ના આરોગય વિભાગ દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવેલ છે

અને આ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો ને મેરીટ ના આધારે સ્થળ પસંદગી આપવાની છે.

જેથી કોઈ પણ ઉમેદવાર ને અસંતોષ ન થાય.

તે માટે સરકારે જ નકકી કરેલા નીતિનિયમો મુજબ આ સ્થળ પસંદગી માટે ના કેમ્પ જીલ્લા માં યોજવાના હતાં.

પરંતુ મહીસાગર જીલ્લા માં આજદિન સુધી આ પસંદગી પામેલ એફ.એચ.ડબલ્યુ ના મેરીટ ના આધારે સ્થળ પસંદગી નો કેમ્પ મહીસાગર જીલ્લા પંચાયત હસ્તક ના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નહીં યોજીને મનસ્વી રીતે ઉમેદવારો ને સ્થળ આપીને સરકારે જે નક્કી કરેલા નીતિનિયમો નું પાલન નહીં કરેલા નું જોવાં મળે છે.

આ અંગે સંતરામપુર ના કાર્યકર આઈ.વી.પરીખે મહીસાગર જીલ્લા કલેક્ટર અને જીલ્લા વિકાસ અધિકારીને તેમજ જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, મહીસાગર ને ઉચ્ચ કક્ષા એ સ્થળ પસંદગી માટે નો કેમ્પ તાકીદે યોજીને મેરીટ આધારે સ્થળ પસંદગી થાય તે માટે ની રજુઆતો કરેલ છે.

 

🌹 ઈન્દ્રવદન વ. પરીખ , સંતરામપુર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp