જય માં ભુવનેશ્વરી વિલ એલાઈમેન્ટ ટાયર-પાટૅસ-ઓઈલ-એમરોન બેટરી

જય માં ભુવનેશ્વરી વિલ એલાઈમેન્ટ

ટાયર-પાટૅસ-ઓઈલ-એમરોન બેટરી

 

 

નું શુભ ઉદઘાટન                                                       

શુભ સ્થળ

લુણાવાડા રોડ

સરકારી દવાખાના સામે સંતરામપુર

તા.૧૨-૧૧-૨૦૨૨,

 

શનિવારના શુભ દિને રાખેલ છે

તો આ શુભ પ્રસંગે આપ પધારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશોજી.

 

 

શુભ ઉદ્ઘાટન

 

તા.૧૨-૧૧-૨૦૨૨,

શનિવાર

સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે

 

શુભ સ્થળ

લુણાવાડા રોડ

સરકારી દવાખાના સામે સંતરામપુર

 

આપને આવકારતા

જયેશભાઈ કલાલ
મો.૭૪૩૫૦૯૦૪૬૦

 

દિવ્યેશ કલાલ

મો.૯૯૦૯૪૫૩૨૫૫,૯૯૦૯૦૫૩૨૫૫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp