મહિસાગર જિલ્લા પ્રવાસન હસ્તક પ્રોજેક્ટોની સાઇટ પર થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:મહિસાગર જિલ્લા પ્રવાસન હસ્તક પ્રોજેક્ટોની સાઇટ પર થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ

મહિસાગર જિલ્લા પ્રવાસન હસ્તક પ્રોજેક્ટોની સાઇટ પર થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:મહિસાગર જિલ્લા પ્રવાસન હસ્તક પ્રોજેક્ટોની સાઇટ પર થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ
પ્રતીકાત્મક તસવીર:મહિસાગર જિલ્લા પ્રવાસન હસ્તક પ્રોજેક્ટોની સાઇટ પર થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ

 

મહિસાગર જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે મહિસાગર જિલ્લાના પ્રવાસન હસ્તક પ્રોજેક્ટો/સાઇટ પર થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. મનિષકુમાર બંસલના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ હતી.

જેમાં કલેક્ટરે રૈયોલી ફોસિલ પાર્કની દિવાલની તથા સાતકુંડા પ્રોજેક્ટમાં વીજળી સુવિધા અંગેની કામગીરીની સમીક્ષા કરતા જણાવ્યું હતું કે છેલ્લી વખત ફોસિલ પાર્કની દિવાલ માટે એક્સ્ટેન્શન આપીએ

પરંતુ આ બંને કાર્યો શક્ય તેટલી ઝડપે પૂર્ણ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા.

આ ઉપરાંત રૈયોલી પ્રોજેક્ટને વધારે વિકસાવવા અંગે કલેક્ટરે રહેઠાણ સુવિધા અંગે સ્થાનિકોના સંપર્ક સાધી આગળ વધવા માર્ગદર્શિત કર્યા હતા.

જેથી સ્થાનિક રોજગારી થકી પ્રવાસન ક્ષેત્રે વિકાસ સાધી શકાશે.

દેશના અન્ય પર્યટન ક્ષેત્રો જેવી રહેવાસની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા કલેટરે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

આ બેઠકમાં કાર્યપાલક ઇજનેર માર્ગ અને મકાન સ્ટેટ, જિલ્લા માહિતી અધિકારી,

નાયબ વન સંરક્ષક નોર્મલ, કાર્યપાલક ઇજનેર માર્ગ અને મકાન પંચાયત તથા અન્ય અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp