અમદાવાદમાં સપ્ટેમ્બરના 24 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 618 કેસ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:અમદાવાદમાં સપ્ટેમ્બરના 24 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 618 કેસ

અમદાવાદમાં સપ્ટેમ્બરના 24 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 618 કેસ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:અમદાવાદમાં સપ્ટેમ્બરના 24 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 618 કેસ
પ્રતીકાત્મક તસવીર:અમદાવાદમાં સપ્ટેમ્બરના 24 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 618 કેસ

 

શહેરમાં મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળો વકર્યો છે.

સપ્ટેમ્બરના 24 દિવસમાં ડેન્ગ્યુના 618 અને ઝાડા-ઊલટીના 418 કેસ નોંધાયા છે.

સપ્ટેમ્બર 2021માં ડેન્ગ્યુના 431 અને ઝાડા-ઊલટીના 321 કેસ હતા.

ચાલુ માસમાં ડેન્ગ્યુ ઉપરાંત સપ્ટેમ્બરમાં સ્વાઈન ફ્લૂના 265 કેસ નોંધાયા છે.

સરકાર અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં વાઈરલ ઈન્ફેક્શનના કેસના દર્દીઓમાં વધારો થયો છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp