મહિસાગર : ભાણાસીમલ ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન..

સંતરામપુર : ભાણાસીમલ ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન..

સંતરામપુર : ભાણાસીમલ ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન..

સંતરામપુર : ભાણાસીમલ ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન..
સંતરામપુર : ભાણાસીમલ ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન..

 

મહિસાગર જીલ્લા ના સંતરામપુર તાલુકા મા આવેલ ભાણાસીમલ ગામે

મુખી પોલીસ પટેલ
ડામોર દલસુખભાઈ શંકરભાઈ ના અધ્યક્ષ સ્થાને

રુડીગત ગ્રામ સભા નુ આયોજન કરાયેલ..

આ રુડીગત ગ્રામ સભા મા….

લખણપુર ના મુખી પોલીસ પટેલ
ચારેલ જેશીંગભાઈ પ્રતાપભાઈ,

મોટા રાજનપુર ના મુખી પોલીસ પટેલ
ઈશ્વરભાઈ જેઠાભાઈ માછી,

ઝાબ પૂર્વ ના મુખી પોલીસ પટેલ
મછાર જિલેષભાઈ સવસીંગભાઈ,

જાદા ના મુખી પોલીસ પટેલ
માવી બાબુભાઈ દિપસીંગભાઈ,

કાળી તળાઈ ના મુખી પોલીસ પટેલ
ભુરીયા રમેશભાઈ વેચાતભાઈ,

ડુંગર ના મુખી પોલીસ પટેલ
તાવીયાડ કલ્પેશભાઈ લખાભાઈ,

બીલવાણી ના મુખી પોલીસ પટેલ
ભુરીયા નંદુભાઈ ધુળાભાઈ,

ડોલરીયા ના મુખી પોલીસ પટેલ
મોહનીયા રાડીયાભાઈ મગનભાઈ,

કાલીયાવડ ના મુખી પોલીસ પટેલ
રાઠોડ રમણભાઈ વરસીંગભાઈ,

ડુંગરી ના મુખી પોલીસ પટેલ
હઠીલા સુરસીંગભાઈ કલજીભાઈ વિગેરે…

મુખી પોલીસ પટેલશ્રી ઓ હાજર રહ્યા હતા..

આ રુડીગત ગ્રામ સભા મા મુખ્ય મહેમાન તરીકે

શ્રી રૂમાલભાઈ કાળુભાઈ બારીયા ( માર્ગદર્શક )

તેમજ

આદિવાસી સમાજ ના આગેવાનો એ હાજરી આપેલ..

આ રુડીગત ગ્રામ સભા ના કાર્યક્રમ મા ઉપસ્થિત મુખી પોલીસ પટેલશ્રી ઓ ના
કમિટી સભ્યો

તેમજ

ગ્રામજનો પણ હાજર રહેલ..

આ રુડીગત ગ્રામ સભા મા આદિવાસી લોકોને પડતી તકલીફો ,

આદિવાસીઓ ના મુળભુત અધિકારો મળે તે બાબત

જે આદિવાસીઓ સરકારી લાભોથી વંચિત છે તેઓને તેમના હક્ક મળે

તેમજ તેઓના પ્રશ્નો સરકાર સુધી પહોંચે તે બાબતની

તેમજ આદિવાસી લોકો મા પોતાના હક્કો પ્રત્યે

તેમજ

સામાજિક ધોરણે જાગૃતતા આવે તે બાબતની

ચર્ચા વિચારણા કરવામા આવી..

 

🌹પી.કે.વસૈયા,
મો.૯૯૦૯૭ ૭૦૨૯૨
સી.પી.ન્યુઝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp