અમરેલી: ધારીમા હરણ ATMમાં ઘૂસી ગયું, જુઓ પછી શું થયું..?

અમરેલી: ધારીમા હરણ ATMમાં ઘૂસી ગયું, જુઓ પછી શું થયું..?

અમરેલી: ધારીમા હરણ ATMમાં ઘૂસી ગયું, જુઓ પછી શું થયું..?

અમરેલી: ધારીમા હરણ ATMમાં ઘૂસી ગયું, જુઓ પછી શું થયું..?
અમરેલી: ધારીમા હરણ ATMમાં ઘૂસી ગયું, જુઓ પછી શું થયું..?

 

 

સિંહ દીપડાની શહેરમાં લટાર બાદ ધારી શહેરમાં હરણ એ મારી લટાર…….

ધારી પેટ્રોલ પંપ નજીક સ્વાનો થી બચવા ATM માં હરણ ઘૂસ્યું……..

વહેલી સવારે ATM માંથી બહાર નીકળવાના હરણના ફાંફાં……..

 

🌹રિપોર્ટ : મહેશ બારૈયા ,અમરેલી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp