૬૯ – ધંધુકા લિધાનસભાના રાણપુરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન

૬૯ - ધંધુકા લિધાનસભાના રાણપુરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન

૬૯ – ધંધુકા લિધાનસભાના રાણપુરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન

૬૯ - ધંધુકા લિધાનસભાના રાણપુરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન
૬૯ – ધંધુકા લિધાનસભાના રાણપુરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન

 

 

૬૯ – ધંધુકા લિધાનસભાના રાણપુરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન,

જીલ્લા પોલીસ વડાના કાફલાએ મતદાન મથકની લીધી મુલાકાત…

ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણીના બીજા તબક્કા નું ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન થઈ રહ્યુ છે

ત્યારે ૫૯ ધંધુકા વિધાનસભાના રાણપુર શહેરમાં મતદારો ભારે ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરી રહ્યા છે.

જીલ્લા પોલીસ વડા કીશોર બળોલીયા,DYSP સહીતના પોલીસ કાફલાએ મતદાન મથક ની મુલાકાત લઈ

પરીસ્થિતીની સમિક્ષા કરી.મતદાન દરમ્યાન કોઈ અનિચ્છીનીય બનાવ નો બને

તે માટે પોલીસ નો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે…

 

🌹રિપોર્ટરઃવિપુલ લુહાર,રાણપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp