ભાજપના ઉમેદવાર કાંતીલાલ અમૃતિયાએ પત્રકાર પરીષદ યોજી

ભાજપના ઉમેદવાર કાંતીલાલ અમૃતિયાએ પત્રકાર પરીષદ યોજી

ભાજપના ઉમેદવાર કાંતીલાલ અમૃતિયાએ પત્રકાર પરીષદ યોજી

ભાજપના ઉમેદવાર કાંતીલાલ અમૃતિયાએ પત્રકાર પરીષદ યોજી
ભાજપના ઉમેદવાર કાંતીલાલ અમૃતિયાએ પત્રકાર પરીષદ યોજી

 

 

મોરબી ૬૫ વિધાનસભાની ચુટણીના ભાજપના ઉમેદવાર કાંતીલાલ અમૃતિયાએ પત્રકાર પરીષદ યોજી હતી…

 

 

 ક્રાઈમ પેટ્રોલીંગ ન્યુઝ ચેનલ રિપોર્ટ રજાક બુખારી, મોરબી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp