ધોરાજી શહેર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસ વાળા રોડ પર ચાર દિવસ પહેલા બનેલ નવો ડામર રોડ માત્ર ચાર દિવસમાં રોડ બેસી ગયો

ધોરાજી શહેર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસ વાળા રોડ પર ચાર દિવસ પહેલા બનેલ નવો ડામર રોડ માત્ર ચાર દિવસમાં રોડ બેસી ગયો

 

ધોરાજી શહેર રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસ વાળા રોડ પર ચાર દિવસ પહેલા બનેલ નવો ડામર રોડ માત્ર ચાર દિવસમાં રોડ બેસી ગયો

સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે રોડ પર મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો. માત્ર ચાર દિવસમાં કોન્ટ્રાક્ટરની પોલ ખોલી

લોકોનું કહેવું કે આમાં કોન્ટ્રાક્ટર ની બેદરકારી આવી સામે આવી આ રોડ નગરપાલિકાની હદનો રોડ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp