ગોધરાના પશ્ચિમ વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર માં ગ્રાહકને મોંઘા ભાવની શરદી ખાંસી ના ઇન્ફેક્શન ની ગોળી એક્સપાયરી ડેટ ની પધરાવી દેવાઈ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:ગોધરાના પશ્ચિમ વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર માં ગ્રાહકને મોંઘા ભાવની શરદી ખાંસી ના ઇન્ફેક્શન ની ગોળી એક્સપાયરી ડેટ ની પધરાવી દેવાઈ

ગોધરાના પશ્ચિમ વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર માં ગ્રાહકને મોંઘા ભાવની શરદી ખાંસી ના ઇન્ફેક્શન ની ગોળી એક્સપાયરી ડેટ ની પધરાવી દેવાઈ

પ્રતીકાત્મક તસવીર:ગોધરાના પશ્ચિમ વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર માં ગ્રાહકને મોંઘા ભાવની શરદી ખાંસી ના ઇન્ફેક્શન ની ગોળી એક્સપાયરી ડેટ ની પધરાવી દેવાઈ
પ્રતીકાત્મક તસવીર:ગોધરાના પશ્ચિમ વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર માં ગ્રાહકને મોંઘા ભાવની શરદી ખાંસી ના ઇન્ફેક્શન ની ગોળી એક્સપાયરી ડેટ ની પધરાવી દેવાઈ

 

ફ્રુડ અને ડ્રગ્સ વિભાગ આવા મેડિકલ સ્ટોરમાં ચેકિંગ કરી કાર્યવાહી જરૂરી

ગોધરા શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર ઉપરથી દર્દીને ખાંસી શરદી ના ઇન્ફેક્શન માટેની ગોળી ખરીદી કરેલ હોય

જે ગોળી એક્સપાયરી ડેટ વાળી પધરાવી દેવામાં આવી ત્યારે આવા મેડિકલ સ્ટોરમાં એક્સપાયરી ડેટ વાળી દવા ગોળીઓનું વેચાણ બંધ થાય તે માટે કાર્યવાહી થાય તે જરૂરી છે

ગોધરા શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં અનેક મેડિકલ સ્ટોર આવેલ છે

અને આ મેડિકલ સ્ટોર ઉપર મોટા પ્રમાણમાં ગ્રાહકો દવા ગોળીઓની ખરીદી કરતા હોય છે

દવા ગોળીની ખરીદી કરતા મોટાભાગના લોકો દવા કે ગોળીની એક્સપાયરી ડેટને ધ્યાનમાં લેતા નથી તેનો ફાયદો મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલકો ઉઠાવી રહ્યા હોવાનું કિસ્સો સામે આવ્યો છે

પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલ એક મેડિકલ સ્ટોર ખાતેથી ગ્રાહકે ખાંસી શરદી ના ઇન્ફેક્શન માટે ગોળી ખરીદી હતી

આ 10 ગોળીના ₹1400 જેવી કિંમત હોય ગ્રાહકે ગોળી ખરીદી કરવામાં આવી હોય

અને આ ગોળી એક્સપાયરી ડેટ ની નીકળેલ છે જો આ ગોળીની આ અસર દવા ગોળીની ખરીદી કરતા વ્યક્તિ ઉપર કરે તો તેના માટે મેડિકલ સ્ટોર ના સંચાલક જવાબદાર ગણી શકાય છે

સામાન્ય રીતે મેડિકલ સ્ટોરમાં દવા ગોળીઓના સ્ટોક થોડા અંતરે ચેકિંગ કરીને એક્સપાયરી ડેટ થયેલી દવા ગોળીનો નાશ કરવાનો હોય છે

તેમ છતાં મેડિકલ સ્ટોરના સંચાલકો ઓછું ભણેલા અને વિશ્વાસથી દવા ગોળી ખરીદી કરતા ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરતા હોય

ત્યારે આવા મેડિકલ સ્ટોર ઉપર ફ્રુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ તપાસ કાર્યવાહી કરે તે જરૂરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp