બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કરવાચોથ ની કરાઈ ઉજવણી….

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કરવાચોથ ની કરાઈ ઉજવણી....

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કરવાચોથ ની કરાઈ ઉજવણી….

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કરવાચોથ ની કરાઈ ઉજવણી....
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કરવાચોથ ની કરાઈ ઉજવણી….

 

 

કાંકરેજ તાલુકા ના શિહોરી ખાતે રાઠોડ પરિવાર દ્વારા રંગે ચગે મનાવી….

સૌ મહિલાઓ સૌભાગ્ય ના સુખ સંપત્તિ માટે કરે છે વ્રત….

 

 

🌹અહેવાલ : રામજીભાઈ રાયગોર, કાંકરેજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp