બોરસદ : હિંગળાજ માતાજી ની મહા આરતી નું આયોજન..

બોરસદ : હિંગળાજ માતાજી ની મહા આરતી નું આયોજન..

બોરસદ : હિંગળાજ માતાજી ની મહા આરતી નું આયોજન..

બોરસદ : હિંગળાજ માતાજી ની મહા આરતી નું આયોજન..
બોરસદ : હિંગળાજ માતાજી ની મહા આરતી નું આયોજન..

 

બોરસદ તાલુકાના સારોલ ગામમાં હિંગળાજ યુવક મંડળ ઉગામણો ભાગ દ્વારા નવલી નવરાત્રી ના આઠમ નિમિત્તે હિંગળાજ માતાજી ની મહા આરતી નું આયોજન કરવા માં આવ્યું

આ દરમિયાન સમગ્ર ગ્રામજનો, મહાનુભાવો આરતી મા ઉપસ્થિત રહી મહાઆરતી નો લાભ લીધો..

 

🌹વિજયસિંહ સોઢાપરમાર, કઠલાલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp