મહીસાગર : એસ.ઓ.જી. પોલીસ ને વર્ષ ના પ્રથમ મહીના મા મળી સફળતા..

સંતરામપુર ના પોલીસ સ્ટેશન ના ચોરી ના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપી ને ઝડપી પાડતી મહીસાગર એસ.ઓ.જી.

મહીસાગર એસઓજી પોલીસ ને વર્ષ ના પ્રથમ મહીના મા મળી નવા વર્ષ ની નવી સફળતા..

 

સંતરામપુર ના પોલીસ સ્ટેશન ના ચોરી ના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપી ને ઝડપી પાડતી મહીસાગર એસ.ઓ.જી.
સંતરામપુર ના પોલીસ સ્ટેશન ના ચોરી ના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપી ને ઝડપી પાડતી મહીસાગર એસ.ઓ.જી.

સંતરામપુર ના પોલીસ સ્ટેશન ના ચોરી ના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપી ને ઝડપી પાડતી મહીસાગર એસ.ઓ.જી.

પંચમહાલ ગોધરા રેન્જ નાયબ મહા.ની શ્રી રાજેન્દ્ર વી .અસારી સાહેબ તથા મહીસાગર જીલ્લા પો.અ.શ્રી જાડેજા સાહેબ ના ઓએ

નાસતા ફરતા આરોપી ને ઝડપી પાડવા માટે સુચના કરેલ હોય જે મુજબ

મહીસાગર એસ.ઓ.જી. આઈ/સી. પો.ઈન્ચા.શ્રી એમ.કે. ખાંટ સાહેબ ના સુચના અને માર્ગદર્શન

SOG સ્ટાફ ના માણસો ની અલગ- અલગ ટીમો ની રચના કરવા મા આવેલી

તે દરમ્યાન SOG,I./C. પો.ઈન્ચા.શ્રી સાહેબ ના ઓ નીબાતમી ના આધારે

સંતરામપુર પો.સ્ટે. ના ગુ.ર.નં. 711/2023 ઈ.પ.કો.379.511 તથા117 મુજબના ગુના ના કામે નાસતા ફરતા આરોપી

ડામોર શૈલેષ રામજી રહે: ભોજેલા, તા.ફતેપુરા, જી.દાહોદ ના ને ગોઠીબ ત્રણ રસ્તા ઉપર થી

ઝડપી પાડી આગળ ની કાયદેશર ની કાર્યવાહી કરવા માટે સંતરામપુર પો.સ્ટે.ને સોવામા આવેલ છે.

આરોપી: શૈલેષ રામજી ડામોર રહે.ભોજેલા, તા.ફતેપુરા, જી,દાહોદ.

કામગીરી કરનાર ઓફીસર/કર્મચારી:

એસ,ઓ,જી,/I/C પો.શ્રી ખાંંટ સાહેબ,
પો.સ.ઈ.શ્રી છાસટીયા સાહેબ,
શ્રી બારીયા સાહેબ,
એ.એમ.આઈ.કિતીપાલ સિહ,
એ.એસ.દેવેન્દ્નકુમાર
આ.પો.કો. વિજયકુમાર અ.પો.કો.અક્ષય કુમાર કે.ડીંડોર

🌹વિઠ્ઠલભાઈ અસારી
સંતરામપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp