મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા ના ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી થી ગામ લોકો ખુશ..

મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા ના ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રીની સરાહનીય કામગીરી થી ગામ લોકો ખુશ.. મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા…

મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકાના બેટ વિસ્તાર ખેડાપા ગામે ટેકરી ઉપર ફસાયેલ વ્યક્તિનું રેસ્ક્યું..

      મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકાના બેટ વિસ્તાર ખેડાપા ગામે ટેકરી ઉપર ૮ આઠ વ્યક્તિઓ ફસાયેલ છે અને હાલ…

મહિસાગર : રુડીગત ગ્રામ સભા નુ મહા આયોજન..

મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા મા આવેલ કાલીયાઆંબા ગામે રુડીગત ગ્રામ સભા નુ મહા આયોજન..   મહિસાગર જિલ્લા ના સંતરામપુર તાલુકા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp