મહિસાગર : સંતરામપુર કોલેજ રોડ પર આવેલ ગાંધી હોન્ડા સોરૂમ પર આગ લાગી..

મહિસાગર : સંતરામપુર કોલેજ રોડ પર આવેલ ગાંધી હોન્ડા સોરૂમ પર આગ લાગી..

મહિસાગર : સંતરામપુર કોલેજ રોડ પર આવેલ ગાંધી હોન્ડા સોરૂમ પર આગ લાગી..

મહિસાગર : સંતરામપુર કોલેજ રોડ પર આવેલ ગાંધી હોન્ડા સોરૂમ પર આગ લાગી..
મહિસાગર : સંતરામપુર કોલેજ રોડ પર આવેલ ગાંધી હોન્ડા સોરૂમ પર આગ લાગી..

સંતરામપુર નગરપાલિકા ના ફાયર ફાયટર ચાલુ ના થતાં આગ વધુ પ્રસરી

આજુબાજુ ના રહીશો દ્વારા આગ બુજાવા પ્રયાસ ચાલુ
આ ઘટના થી સંતરામપુર ડિઝાસ્ટર મેનેમેન્ટન અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા

🌹ઈન્દ્રવદન વ. પરીખ, સંતરામપુર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp