અરવલ્લીમાં યુવક યુવતીઓએ કર્યું પ્રથમવાર મતદાન

અરવલ્લીમાં યુવક યુવતીઓએ કર્યું પ્રથમવાર મતદાન

અરવલ્લીમાં યુવક યુવતીઓએ કર્યું પ્રથમવાર મતદાન

અરવલ્લીમાં યુવક યુવતીઓએ કર્યું પ્રથમવાર મતદાન
અરવલ્લીમાં યુવક યુવતીઓએ કર્યું પ્રથમવાર મતદાન

 

 

મતદાન કરી ખુશી વ્યકત કરી

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમવાર વોટિંગ કરતા મતદારોમાં અનેરો ઉત્સાહ

નવીન મતદારોએ મતદાન કરવાની કરી અપી.

 

 

🌹કાદરભાઈ ડમરી,મોડાસા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp