શિહોરી આનંદવાડી ખાતે કાંકરેજ બ્રહ્મસમાજ કારોબારી મીટીંગ યોજાઈ…

શિહોરી આનંદવાડી ખાતે કાંકરેજ બ્રહ્મસમાજ કારોબારી મીટીંગ યોજાઈ...

શિહોરી આનંદવાડી ખાતે કાંકરેજ બ્રહ્મસમાજ કારોબારી મીટીંગ યોજાઈ…

શિહોરી આનંદવાડી ખાતે કાંકરેજ બ્રહ્મસમાજ કારોબારી મીટીંગ યોજાઈ...
શિહોરી આનંદવાડી ખાતે કાંકરેજ બ્રહ્મસમાજ કારોબારી મીટીંગ યોજાઈ…

 

 

કાંકરેજ તાલુકાના શિહોરી આનંદવાડી ખાતે કાંકરેજ બ્રહ્મસમાજ કારોબારી મીટીંગ યોજાઈ…
.
કાંકરેજ કારોબારી ની મીટીંગ પ્રમુખશ્રી ના અધ્યક્ષતા ને યોજાઈ…

કારોબારી મીટીંગમાં સમાજ યુવાનો માટે લાઈબેરી ની વ્યવસ્થા કરવા પણ માંગ કરાઈ હતી….

સમાજના વિકાસ માટે વિવિધ મુદ્દાની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી….

 

🌹અહેવાલ : રામજીભાઈ રાયગોર , કાંકરેજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp