ગરબાડા ૧૩૩,,આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે

ગરબાડા ૧૩૩,,આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે

ગરબાડા ૧૩૩,,આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે

ગરબાડા ૧૩૩,,આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે
ગરબાડા ૧૩૩,,આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે

 

ગરબાડા વિધાનસભા ના ૧૩૩, મતવિસ્તાર ના ઉમેદવાર ભાભોર શૈલેષભાઈ એ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું ..

ગરબાડા ૧૩૩,,આમ આદમી પાર્ટી પહેલી વાર ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે

આ ઉમેદવારે જનતા પર ભરોસો રાખી ચુંટણી માં ઝંપલાવ્યું છે તેવુ ઉમેદવાર નુ કહેવુ છે..

આમ આદમી પાર્ટીએ મફત વીજળી, શૈક્ષણિક મુદ્દા ઓ , બેરોજગારી ના મુદ્દા ઓ , ગેરંટી યોજનાઓ, વિગેરે મુદ્દાઓ ને લઈ ચુંટણી લડી રહ્યા છે..

 

 

🌹જાલમસિહ વહુનિયા , ગરબાડા નો રિપોર્ટ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp