સંતરામપુર પુરવઠા વિભાગની ભૂલથી ખેડૂતોને પડેલી હાલાકી :રાત્રે ઉજાગરા

પ્રતીકાત્મક તસવીર:સંતરામપુર પુરવઠા વિભાગની ભૂલથી ખેડૂતોને પડેલી હાલાકી :રાત્રે ઉજાગરા

સંતરામપુર પુરવઠા વિભાગની ભૂલથી ખેડૂતોને પડેલી હાલાકી :રાત્રે ઉજાગરા

પ્રતીકાત્મક તસવીર:સંતરામપુર પુરવઠા વિભાગની ભૂલથી ખેડૂતોને પડેલી હાલાકી :રાત્રે ઉજાગરા
પ્રતીકાત્મક તસવીર:સંતરામપુર પુરવઠા વિભાગની ભૂલથી ખેડૂતોને પડેલી હાલાકી :રાત્રે ઉજાગરા

 

સંતરામપુરમાં ગુજરાત સરકારના ટેકાના ભાવે ડાંગર આપવા માટે ખેડૂતોની ભીડ જોવા મળેલી હતી

તાલુકામાં ખેડૂતોએ ટેકાના ભાવે ડાંગર આપવા માટે ઓનલાઇન નોંધાવેલી હતી

પરંતુ જિલ્લામાંથી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા તમામ ખેડૂતોને એક સાથે 30 થી 40 જેટલા મેસેજ જો ડાંગર જમા કરવા માટેના ખેડૂતો એફસીઆઇ ગોડાઉન ઉપર પહોંચી ગયા હતા

જિલ્લામાં એક સાથે મેસેજ નાખતા ખેડૂતોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી.

જેને લઇને લલકપુર કાળીબેલ વાગ્યા ખોટ રાણીયા ગોઠીબ નેસ ગામના ખેડૂતો એક સાથે સંતરામપુરમાં ડાંગર લઈને રાતના આવી પહોંચેલા હતા સવારે તેમનો નંબર લાગતો હોય છે

એક ખેડૂતને ઓછામાં ઓછા આઠ કલાક રાહ જોવી પડતી હોય છે

પુરવઠા ઓફિસમાંથી એક સાથે મેસેજ છોડવાથી ખેડૂતોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવેલો છે

આવી ઠંડીમાં આખી રાત ડાંગર લઈને ખેડૂતને બજારમાં રહેવું પડતું હોય છે

પુરવઠા વિભાગ દ્વારા સાંજ સુધીમાં આશરે 65 થી 70 જેટલા ખેડૂતોને ડાંગર લઈ ચૂક્યા હતા

જે આશરે 10,000 ટન જેટલી ડાંગર સંતરામપુર એફસીઆઇ ગોડાઉનમાં લેવાઈ ચુકેલી હતી

પરંતુ એક સાથે 30 થી 40 મેસેજ મોકલવાની તંત્રની ભૂલના કારણે ખેડૂતો હાલાકી ભોગવી રહેલા છે

સંતરામપુરમાં ડાંગર જમા કરાવવા ખેડૂતોની રાત્રે પણ લાગેલી લાઈન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp