કાંકરેજના શિહોરીમાં પોલીસ અને આર્મી બટાલીયનની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ……

કાંકરેજના શિહોરીમાં પોલીસ અને આર્મી બટાલીયનની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ……

કાંકરેજના શિહોરીમાં પોલીસ અને આર્મી બટાલીયનની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ......
કાંકરેજના શિહોરીમાં પોલીસ અને આર્મી બટાલીયનની ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ……

 

વિધાનસભાની ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થતા પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત…

પોલીસ દ્વારા શિહોરી બસ સ્ટેન્ડ, ગરબીચોક, ગાય માતા મંદિર…..

દિયોદર નાળા સહિતના વિસ્તારમાં યોજી ફ્લેગ માર્ચ…

 

 

🌹અહેવાલ : રામજીભાઈ રાયગોર , કાંકરેજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp