મહીસાગર : ખાનપુર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ની કરાઈ અટકાયત..

મહીસાગર : ખાનપુર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ની અટકાયત કરાઈ

મહીસાગર : ખાનપુર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ની કરાઈ અટકાયત..

મહીસાગર : ખાનપુર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ની અટકાયત કરાઈ
મહીસાગર : ખાનપુર મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી ની અટકાયત કરાઈ

 

ખાનપુર ના બાકોર તાલુકા પંચાયત કચેરી માંથી પોલીસે અટકાયત કરી : સૂત્ર

લુણાવાડા તાલુકા પંચાયત માં નાણાંકીય બાબત ને લઈ અટકાયત : સૂત્ર

પોલીસ પૂછ પરછ માં અનેક ખુલાસા બહાર આવે તેવી શકયતા

પોલીસ દ્વારા અચાનક અટકાયત કરતા અનેક તર્ક વિતર્ક

🌹મુકેશભાઈ પંડ્યા,
ખાનપુર-મહીસાગર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp