અરવલ્લી : મોડાસા તાલુકામા આવેલ બડોદરા ગામ માં લાઈફ મિશન અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર યોજાઈ..

અરવલ્લી : મોડાસા તાલુકામા આવેલ બડોદરા ગામ માં લાઈફ મિશન અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર યોજાઈ..

અરવલ્લી : મોડાસા તાલુકામા આવેલ બડોદરા ગામ માં લાઈફ મિશન અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર યોજાઈ..

અરવલ્લી : મોડાસા તાલુકામા આવેલ બડોદરા ગામ માં લાઈફ મિશન અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર યોજાઈ..
અરવલ્લી : મોડાસા તાલુકામા આવેલ બડોદરા ગામ માં લાઈફ મિશન અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર યોજાઈ..

 

અરવલ્લી જીલ્લાના મોડાસા તાલુકામા આવેલ બડોદરા ગામ માં લાઈફ મિશન અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર યોજાઈ..

બડોદરા ગામમાં મિશન લાઈફ અંતર્ગત વિસ્તરણ રેન્જ. મોડાસા સામાજિક વનીકરણ વિભાગ ના અધિકારી ફોરેસ્ટર શ્રી એસ.એમ.પ્રજાપતિ અને તેમનો સ્ટાફ દ્વારા પર્યાવરણ માં થી રહેલા બદલાવો

જીવનશૈલી વિશે ખૂબ જ ચર્ચા કરી ગ્રામજનો ને માહિતી આપી હતી.

વિશ્વ માં આબોહવા બદલાઈ રહી છે

આપણે શક્ય પ્રયત્નો કરી પર્યાવરણ નું રક્ષણ કરવાનું છે.

આ મિશન એક દેશ વ્યાપી છે એને સફળ બનાવવા આપણે બધાએ સક્રિય થવું પડશે.
તમામ નું પુષ્પ ફૂલ છડી થી હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવેલ ઉપસ્થિત તમામ અધિકારીઓ એ સરસ માહિતી આપી હતી..

છેલ્લે ગામના સરપંચ શ્રી એ પ્રાસંગિક ઉદ્ધબોધન ,

પ્રાકૃતિક ખેતી મનરેગા વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી

અંતે આભાર વિધિ કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સરપંચ,

ડેપ્યુટી સરપંચશ્રી,

પંચાયત કમિટી ગામના આગેવાનો અને ૨૫૦ જેટલા વ્યક્તિઓએ આ શિબિર માં ભાગ લીધો હતો

અને સફળ બનાવ્યો હતો ચા નાસ્તા નું સરસ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.

 

🌹કાદરભાઈ ડમરી,મોડાસા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp