૩૩ – પ્રાંતિજ વિધાનસભાના ઉમેદવાર ગજેન્દ્રસિંહ પરમારે વકતાપુર પ્રાથમિક શાળામાં મતદાન કર્યું.

૩૩ – પ્રાંતિજ વિધાનસભાના ઉમેદવાર ગજેન્દ્રસિંહ પરમારે વકતાપુર પ્રાથમિક શાળામાં મતદાન કર્યું.     તલોદમાં ફૂલ ગુલાબી ઠંડી સાથે મતદાનની…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp