સાબરકાંઠા : તલોદ તાલુકાના અમરાપુર ગામમાં નવીન ગ્રામ પંચાયતનું ખાત મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું..

સાબરકાંઠા : તલોદ તાલુકાના અમરાપુર ગામમાં નવીન ગ્રામ પંચાયતનું ખાત મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું..   તારીખ. ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ સાબરકાંઠા જિલ્લાના…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp