વેપારી જીએસટી ન ચૂકવે તો તેના લેણામાંથી વસૂલાત માટે નોટિસ

વેપારી જીએસટી ન ચૂકવે તો તેના લેણામાંથી વસૂલાત માટે નોટિસ   સ્ટેટ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે જે કરદાતાની એસેસમેન્ટ તપાસમાં ટેક્સની આકારણી…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp