લુણાવાડા બેઠક ઉપરથી ઉમેદવારી પત્ર ખેંચવાના અંતિમ દિને જે પી પટેલ ચૂંટણી જંગમાં લડશે કે પછી પાણીમાં બેસી જશે ને રાજકીય અટકડો તે જ?

લુણાવાડા બેઠક ઉપરથી ઉમેદવારી પત્ર ખેંચવાના અંતિમ દિને જે પી પટેલ ચૂંટણી જંગમાં લડશે કે પછી પાણીમાં બેસી જશે ને…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp