મોડાસા બેઠક પર ભાજપ દ્વારા સહકારી આગેવાન ભીખુસિંહ પરમારને ફરી એકવાર ટિકિટ આપવામાં આવી.

મોડાસા બેઠક પર ભાજપ દ્વારા સહકારી આગેવાન ભીખુસિંહ પરમારને ફરી એકવાર ટિકિટ આપવામાં આવી. વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ માટે ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારીની…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp