મોડાસા તાલુકાના બામણવાડ ગામે ગામસભા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું

મોડાસા તાલુકાના બામણવાડ ગામે ગામસભા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું     અરવલ્લી જિલ્લાના તાલુકાના બામણવાડ ગામ પંચાયત દ્વારા ગ્રામસભા નું…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp