મોંઘવારીના કારણે લોકો પરેશાન પણ ભાજપના નેતાઓ કેમ કાંઈ બોલતા નથી

મોંઘવારીના કારણે લોકો પરેશાન પણ ભાજપના નેતાઓ કેમ કાંઈ બોલતા નથી       રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મલ્લિકા જૂના ખડકે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp