માહિતી અધિકાર હેઠળ અરજદાર ને માહિતી ના આપવા બદલ તલાટી બી.એન.બારીયા ને ફટકારાયો દંડ…

માહિતી અધિકાર હેઠળ અરજદાર ને માહિતી ના આપવા બદલ તલાટી બી.એન.બારીયા ને ફટકારાયો દંડ…     વિવાદીને માહિતી આપવામાં નિષ્ફળતા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp