અમદાવાદના સાબરમતી, મણિનગર તેમજ નારોલમાં 3 લોકોની આત્મહત્યા

અમદાવાદના સાબરમતી, મણિનગર તેમજ નારોલમાં 3 લોકોની આત્મહત્યા   સાબરમતી, મણિનગર અને નારોલ વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં આપઘાતના ત્રણ બનાવો…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp