બોટાદ જીલ્લાના રાણપુર-લીમડી રોડ ઉપર આવેલ શ્રીજી વિદ્યાધામ ખાતે ઉજવાયો ભવ્ય શરદપૂનમનો સમૈયો.મોટી સંખ્યામાં હરીભક્તો ઉમટી પડ્યા

બોટાદ જીલ્લાના રાણપુર-લીમડી રોડ ઉપર આવેલ શ્રીજી વિદ્યાધામ ખાતે ઉજવાયો ભવ્ય શરદપૂનમનો સમૈયો.મોટી સંખ્યામાં હરીભક્તો ઉમટી પડ્યા     શરદપુનમના…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp