બનાસકાંઠા : ડીસા શહેરમાંથી ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતો શખ્સ ઝડપાયો..

બનાસકાંઠા : ડીસા શહેરમાંથી ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતો શખ્સ ઝડપાયો.. SOG ની ટીમે ડ્રગ્સ પેડલર ને ઝડપી પાડ્યો.. ડીસા રામનગર સોસાયટીમાં…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp