બનાસકાંઠા : ખાણ-ખનીજ વિભાગની લાલ આખ બે દિવસમાં અવરલોડ ચાર ડમ્પર જપ્ત કરી કાયદેસરની કરી કાર્યવાહી.

બનાસકાંઠા : ખાણ-ખનીજ વિભાગની લાલ આખ બે દિવસમાં અવરલોડ ચાર ડમ્પર જપ્ત કરી કાયદેસરની કરી કાર્યવાહી.   બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખાણ-ખનીજ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp