દાહોદ કસ્બા વિસ્તારમાંથી દેશી બનાવટની પિસ્તોલ સાથે યુવકની ધરપકડ

દાહોદ કસ્બા  વિસ્તારમાંથી દેશી બનાવટની પિસ્તોલ સાથે યુવકની ધરપકડ   દાહોદ શહેરમાં એમજી રોડ ખાતેથી કસબા વિસ્તારના એક યુવક પાસેથી…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp