ટીંટોઈ મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદ એ મિલાદની ખુલાસપૂર્વક ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી.

ટીંટોઈ મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદ એ મિલાદની ખુલાસપૂર્વક ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. ઇસ્લામ ધર્મના પેગંબર હજરત મોહમ્મદ સલ્લાહો અલયહે વસલ્લમ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp