ચૂંટણીની ટિકિટોની વહેંચણી પહેલાં સરકાર બોર્ડ નિગમોમાં 100 નેતાની નિમણૂક કરશે

ચૂંટણીની ટિકિટોની વહેંચણી પહેલાં સરકાર બોર્ડ નિગમોમાં 100 નેતાની નિમણૂક કરશે   ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સિનિયર નેતાઓની મોટાપાયે બાદબાદી થઇ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp