ઘોઘંબા ગામે પ્રેમ કરવાની સજામાં યુવકની હત્યા કરાયેલ મૃતદેહ મળ્યો; પોલીસે યુવતીના પિતા અને ભાઈ સામે હત્યાનો ગુન્હો દાખલ કર્યો

ઘોઘંબા ગામે પ્રેમ કરવાની સજામાં યુવકની હત્યા કરાયેલ મૃતદેહ મળ્યો; પોલીસે યુવતીના પિતા અને ભાઈ સામે હત્યાનો ગુન્હો દાખલ કર્યો…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp